Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Stepien och Animali mot kommissionen

(Mål F-61/12)

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag på tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Avvisning av talan – Yrkande om att målet ska avgöras utan prövning av sakfrågan – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Beata Stepien (Bryssel, Belgien) och Mario Animali (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokerna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, därefter advokaterna J.-N. Louis och S. Orlandi, slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Baquero Cruz och D. Martin, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av förslag till överföring av pensionsrättigheter som intjänats före tillträdet till tjänsten vid kommissionen på grundval av en uträkning som beaktar de nya genomförandebestämmelser som trätt i kraft efter sökandenas ansökan om överföring.

Avgörande

Talan avvisas.

Beata Stepien och Mario Animali ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som orsakats Europeiska kommissionen.

____________