Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 10. decembra 2020 - L GmbH/FK

(Zadeva C-672/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica, tožena stranka v prvotnem postopku: L GmbH

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku, tožeča stranka v prvotnem postopku: FK

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/20041 razlagati tako, da ta uredba velja za potnika, ki se je že pred prihodom na letališče prijavil na let prek spleta in s seboj ni imel prtljage; se je prek table prihodov in odhodov na letališču seznanil z zamudo leta, ob izhodu za vkrcanje čakal na nadaljnje informacije, se o odhodu rezerviranega leta pozanimal na okencu letalskega prevoznika; od zaposlenih tožene stranke ni prejel niti pojasnila, ali in kdaj bo odhod leta, niti ponudbe nadomestnega leta; in je nato sam rezerviral drug let v svoj končni namembni kraj, ne da bi se vkrcal na prvotno rezervirani let?

Ali je treba člen 5(3) Uredbe št. 261/2004 razlagati tako, da letalski prevoznik ni zavezan plačati odškodnino v skladu s členom 7 Uredbe št. 261/2004, če je v končni namembni kraj letalskega potnika prispel z zamudo osem ur in 19 minut, ker je tri lete pred spornim letom na letalu nastala škoda zaradi udara strele; je tehnik pooblaščenega servisnega podjetja letalskega prevoznika, ki je bil angažiran po pristanku, našel le majhne poškodbe („some minor findings“), ki pa niso vplivale na zmožnost delovanja letala; je bil let, ki je bil po voznem redu predviden dva leta pred spornim letom, opravljen; vendar se je med pregledom letala pred izvedbo predhodnega leta (Pre-Flight-Check) izkazalo, da letala najprej ni bilo mogoče več uporabljati; in je letalski prevoznik zato namesto prvotno predvidenega in poškodovanega letala uporabil nadomestno letalo, s katerim je bil predhodni let opravljen z zamudo, ki je ob odhodu znašala sedem ur in 40 minut?

Ali je treba člen 5(3) Uredbe št. 261/2004 razlagati tako, da k ustreznim ukrepom, ki jih mora sprejeti letalski prevoznik, spada, da se letalskemu potniku ponudi sprememba rezervacije na drug let, s katerim bi v svoj končni namembni kraj prispel z zamudo petih ur (kar se je zaradi rezervacije, ki jo je opravil na lastno pobudo, tudi dejansko zgodilo), čeprav je letalski prevoznik zadevni let namesto z letalom, ki ga ni bilo več mogoče uporabiti, opravil z nadomestnim letalom, s katerim bi letalski potnik v svoj končni namembni kraj prispel z zamudo osem ur in 19 minut?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).