Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nizozemsko) dne 4. března 2020 – VG v. Minister van Buitenlandse Zaken

(Věc C-121/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Účastníci původního řízení

Žalobce: VG

Žalovaný: Minister van Buitenlandse Zaken

Předběžná otázka

Změní se něco v odpovědi na předběžné otázky, které byly Soudnímu dvoru předloženy ve věcech C-225/19 a C-226/19, pokud nebylo zveřejněno nebo není známo, která země při předchozích konzultacích podle článku 22 vízového kodexu1 vznesla námitky proti udělení víza žadateli?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. 2009, L 243, s. 1).