Language of document :

A Rechtbank den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Hollandia) által 2020. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG kontra minister van Buitenlandse Zaken

(C-121/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: VG

Alperes: minister van Buitenlandse Zaken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A C-225/19. és C-226/19. számon nyilvántartásba vett ügyekben előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé terjesztett kérdésekre eltérő választ kell-e adni abban az esetben, ha a vízumnak a kérelmező számára való kiadásával szemben a vízumkódex1 22. cikke szerinti előzetes egyeztetés során kifogást emelő állam nevét nem hozzák nyilvánosságra, vagy az nem ismert?

____________

1 A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13‑i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 243., 1. o.)