Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Holandsko) 4. marca 2020 – VG/Minister van Buitenlandse Zaken

(vec C-121/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca : VG

Žalovaný: Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciálna otázka

Zmení sa odpoveď na prejudiciálne otázky, ktoré boli Súdnemu dvoru položené vo veciach C-225/19 a C-226/19, pokiaľ nebolo zverejnené alebo nie je známe, ktorá krajina v rámci predchádzajúcich konzultácií podľa článku 22 vízového kódexu1 vzniesla námietky proti udeleniu víza žiadateľovi?

____________

1 Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 2009, s. 1)