Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nizozemska) 4. marca 2020 – VG/Minister van Buitenlandse Zaken

(Zadeva C-121/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VG

Tožena stranka: Minister van Buitenlandse Zaken

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je odgovor na vprašanja za predhodno odločanje v zadevah, ki sta pri Sodišču registrirani pod številkama C-225/19 in C-226/19, drugačen, če ni bilo razkrito oziroma ni poznano katera država je pri prejšnjih posvetovanjih v skladu s členom 22 Vizumskega zakonika1 podala ugovore zoper izdajo vizuma prosilcu?

____________

1 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL 2009, L 243, str. 1).