Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 26 martie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam - Țările de Jos) – VG/Minister van Buitenlandse Zaken

(Cauza C-121/20) 1

Limba de procedură: neerlandeza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 209, 22.06.2020.