Language of document :

2012 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Ghigna prieš Komisiją

(Byla F-27/12)

Proceso kalba: italų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 184, 2012 6 23, p. 22.