Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 25-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-28/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az orvosi jelentés egyik mondatának törlésére irányuló kérelem – Baleset vagy foglalkozási megbetegedés – A kérelem hallgatólagos elutasítása)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2008. február 28-i orvosi jelentésből az egyik mondat törlésére, az ekként kiigazított, új jelentés felperes által megválasztott orvos részére történő megküldésére, valamint a munkával összefüggő balesetre vonatkozó dokumentációból általánosságban valamennyi olyan információ törlésére irányuló kérelmét elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítése, amely információ arra a – felperes által tévesnek tartott – tényre vonatkozik, hogy arról a fehér porról, amellyel a felperes kapcsolatba került, végül bebizonyosodott, hogy a felperes által előfizetett egyik újság fehérpora volt.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót 2000 eurónak az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke részére történő megfizetésére.

____________

1 HL C 174., 2012.6.16., 31. o.