Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 5. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-30/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – C. Mourato, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju pie konkursa nākamā posma

Prasītāja prasījumi:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas 2011. gada 13. aprīļa lēmumu attiecībā uz prasītāju;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.