Language of document :

Žaloba podaná 5. marca 2012 – ZZ a i./Komisia

(vec F-29/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode nároku na dôchodok nadobudnutého pred vstupom do služieb Komisie na základe prepočítaného návrhu Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Návrhy žalobcov

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za nezákonný,

zrušiť rozhodnutia, ktoré zrušili a nahradili ponuky započítania nárokov na dôchodok žalobcov,

zrušiť rozhodnutia, ktorými sa uplatnili na žiadosti o prevod nárokov na dôchodok žalobcov parametre uvedené vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.