Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.5.2016 – Noël v. komissio

(Asia F-31/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Nimittävän viranomaisen alkuperäinen hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jonka asianomainen on hyväksynyt – Kyseisen ehdotuksen peruuttaminen – Uusiin yleisiin soveltamissäännöksiin perustuva uusi hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Noël (Bergen, Alankomaat) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden päätösten kumoamiseksi, joilla siirretään ennen komission palvelukseen tuloa kertyneet eläkeoikeudet maksutoimiston uudelleen laskeman ehdotuksen perusteella

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Marc Noël vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 133, 5.5.2012, s. 31.