Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 23 noiembrie 2012 – Vacarescu/Comisia

(Cauza F-122/11)

(Funcție publică – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: R.-C. Radu, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Funcție publică − Cererea de a anula decizia Comisiei de a nu îi acorda reclamantului diurna la care ar fi avut dreptul în temeiul articolului 10 alineatul (2) al doilea paragraf din anexa VII la statutDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Vacarescu suportă propriile cheltuieli de judecată.