Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 4. lipnja 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-119/11)1

Predmetni postupak zaključen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 25, 28.1.2012., str. 71.