Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2012. február 13.

F‑123/11. sz. ügy

Antonio Ayres de Abreu

kontra

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

„Közszolgálat – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Ügyvéd általi képviselet – Ügyvédi minőséggel rendelkező felperes – Annak kizártsága, hogy a felperest olyan ügyvéd képviselje, aki nem harmadik személy”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján – amely az Euratom Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó – előterjesztett kereset, amelyben A. Ayres de Abreu többek között a 2011. április 27‑i határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) hivatalból arra kötelezte, hogy szabadságra menjen.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség megfizetésére.

Összefoglaló

Eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Ügyvéd közreműködése nélkül indított kereset – A nemzeti bíróság előtt eljárni jogosult ügyvédi minőséggel rendelkező felperes – Hatás hiánya – Elfogadhatatlanság

(a Bíróság alapokmánya, 19. cikk, harmadik és negyedik bekezdés, 21. cikk, első bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. §, első bekezdés, és 36. cikk)

A Bíróság alapokmánya 19. cikkének harmadik bekezdéséből, és különösen a „képviselnie” kifejezés használatából, valamint a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 34. cikke (1) bekezdése első albekezdéséből az következik, hogy az e cikk értelmében vett félnek ahhoz, hogy keresetet terjesszen a Közszolgálati Törvényszék elé, olyan harmadik személy közreműködését kell igénybe vennie, aki valamely tagállam bírósága előtt vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államának bírósága előtt eljárni jogosult, és hogy csak e harmadik személy által aláírt keresetlevéllel lehet érvényesen a Közszolgálati Törvényszékhez fordulni. Mivel e kötelezettség esetében eltérésről vagy kivételről sem a Bíróság alapokmánya, sem az említett eljárási szabályzat nem rendelkezik, a felperes által aláírt keresetlevél benyújtása még akkor sem elegendő a kereset előterjesztéséhez, ha a felperes a nemzeti bíróság előtt eljárni jogosult ügyvéd.

Ez a szabálytalanság nem tartozik azok közé, amelyek esetében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 36. cikke értelmében hiánypótlásra van lehetőség, ennélfogva az a keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlanná teszi.

(lásd a 11–13., 16. és 17. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑174/96. P. sz., Lopes kontra Bíróság 1996. december 5‑én hozott végzésének 8., 10. és 11 pontja; C‑163/07. P. sz., Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret és Akar kontra Bizottság ügyben 2007. november 27‑én hozott végzésének 25. és 26. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑184/04. sz., Sulvida kontra Bizottság ügyben 2005. január 13‑án hozott végzésének 4. és 8. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑48/08. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság ügyben 2008. október 30‑án hozott végzése, amelyet az Európai Unió Törvényszéke T‑583/08. P. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság ügyben 2010. március 9‑én hozott végzése helybenhagyott.