Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 september 2013 – Possanzini mot Frontex

(Mål F-124/11)(1 )

(Personalmål – Personal vid Frontex – Tillfälligt anställd – Karriärutvecklingsrapport innehållande negativa omdömen från den kontrasignerande tjänstemannen som den berörde inte fått ta del av – Beslut att inte förnya ett tidsbegränsat avtal – Beslut grundat på den kontrasignerande tjänstemannens utlåtande – Rätten till försvar – Åsidosättande – Tvist av ekonomisk art – Obegränsad behörighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Daniele Possanzini (Pisa, Italien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (ombud: S. Vuorensola och H. Caniard, biträdda av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att återkalla ett tidigare beslut att förnya sökandens avtal om tillfällig anställning.

Domslut

Beslutet av den 28 mars 2011 att inte förnya Daniele Possanzinis avtal om tillfällig anställning, vilket meddelades av verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, ogiltigförklaras.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ska betala 5 000 euro i skadestånd till Daniele Possanzini.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Daniele Possanzinis rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 25, 28.1.12, s. 72.