Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2014 – BO v. Komise

(Věc F-121/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 72.