Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – BO proti Komisiji

(Zadeva F-121/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 25, 28.1.2012, str. 72.