Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. decembra 2020 – Comune di Lerici/Provincia di La Spezia

(Zadeva C-719/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Comune di Lerici

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Provincia di La Spezia, IREN S.p.a., ACAM Ambiente S.p.a.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 12 Direktive 2014/24/EU1 z dne 26. februarja 2014 nasprotuje nacionalni ureditvi, ki nalaga združitev lokalnih javnih služb gospodarskega pomena, po kateri gospodarski subjekt, ki je nasledil prvotnega koncesionarja po transakcijah družb, opravljenih v skladu s preglednimi postopki, vključno z združitvami ali prevzemi, še naprej upravlja storitve do izteka določenega roka, če:

(a) je prvotni koncesionar družba, ki ji je bilo oddano in house naročilo na podlagi podobnega obvladovanja, kadar je udeleženih več drugih organov;

(b) je bil gospodarski subjekt naslednik izbran z javnim razpisom;

(c) po združitvi družb pogoji za podobno obvladovanje, kadar je udeleženih več drugih organov, niso več izpolnjeni glede lokalnih subjektov, ki so prvotno zadevno storitev dodelili v izvajanje?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).