Language of document :

2020 m. gruodžio 28 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S ir Alpha Insurance A/S / Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Byla C-724/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Kitos kasacinio proceso šalys: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo („Mokumas II1 “) 292 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad byla, kurią valstybės narės teisme inicijavo teisę į draudimo išmoką už žalą turintis kreditorius, reikalaujantis, kad šią išmoką sumokėtų draudimo įmonė, dėl kurios kitoje valstybėje narėje pradėta likvidavimo procedūra, yra susijusi su iš šios įmonės atimtu turtu ar teise, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal valstybės narės, kurioje nagrinėjama byla, teisę gali būti reglamentuojami visi padariniai šiai bylai dėl likvidavimo procedūros?

Visų pirma, ar ji turi būti taikoma tiek, kiek pagal ją:

–    numatyta, kad tokios procedūros pradžia lemia nagrinėjamos bylos sustabdymą,

–    nustatyta, kad bylos nagrinėjimas atnaujinamas, kai savo reikalavimą dėl draudimo išmokos kreditorius įtraukia į draudimo įmonės skolų sąrašą ir kai į bylą įtraukiamos įstaigos, atsakingos už likvidavimo procedūros vykdymą,

–    ir draudžiama priteisti draudimo išmoką, nes ji gali būti tik konstatuota ir nustatytas jos dydis?

____________

1 OL L 335, 2009, p. 1.