Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2021. május 12-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CS kontra Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, korábban Finanzamt Judenburg Liezen / Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, korábban Finanzamt Graz-Stadt kontra technoRent International GmbH

(C-844/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – 90. cikk – Adóalap-csökkentés – 183. cikk – A héakülönbözet visszatérítése – Késedelmi kamatok – A nemzeti szabályozás hiánya – Az adósemlegesség elve – Az uniós jogi rendelkezések közvetlen alkalmazhatósága – Az uniós joggal összhangban álló értelmezés elve)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárások felei

Felperesek: CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, korábban Finanzamt Graz-Stadt

Alperesek: Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, korábban Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90. cikkének (1) bekezdését és 183. cikkét az adósemlegesség elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az adóalapnak az ezen irányelv 90. cikkének (1) bekezdése szerinti korrekciójából eredő visszatérítés ugyanúgy, mint a hozzáadottértékadó-különbözetnek az ezen irányelv 183. cikke alapján történő visszatérítése kamatra jogosít, ha arra nem kerül sor észszerű időn belül. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a nemzeti jognak az uniós joggal összhangban álló értelmezése révén tegyen meg mindent a hatáskörének keretein belül annak érdekében, hogy biztosítsa e rendelkezések teljes érvényesülését.

____________

1 HL C 77., 2020.3.9