Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. maja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof - Avstrija) – CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, prej Finanzamt Graz-Stadt/Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, prej Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

(Zadeva C-844/19)1

(Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90 – Zmanjšanje davčne osnove – Člen 183 – Vračilo presežka DDV – Zamudne obresti – Neobstoj nacionalne ureditve – Načelo davčne nevtralnosti – Neposredna uporabljivost določb prava Unije – Načelo skladne razlage“)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: CS, Finanzamt Österreich, prej Finanzamt Graz-Stadt

Toženi stranki: Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, prej Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Izrek

Člen 90(1) in člen 183 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v povezavi z načelom davčne nevtralnosti je treba razlagati tako, da je treba za vračilo, ki izhaja iz popravka davčne osnove na podlagi člena 90(1) te direktive, in za vračilo presežka davka na dodano vrednost na podlagi člena 183 navedene direktive plačati obresti, kadar ti vračili nista opravljeni v razumnem roku. Predložitveno sodišče mora storiti vse, kar je v njegovi pristojnosti, da zagotovi polni učinek teh določb, tako da nacionalno pravo razlaga v skladu s pravom Unije.

____________

1 UL C 77, 9.3.2020.