Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Constitucional (Portugali) on esittänyt 3.3.2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira v. VectorImpacto – Automóveis, Unipessoal, Lda.

(asia C-136/21)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Constitucional

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vastapuoli: VectorImpacto – Automóveis, Unipessoal, Lda.

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko SEUT 110 artiklaa tulkita joko erikseen tai yhdessä SEUT 191 artiklan ja erityisesti sen 2 kohdan kanssa siten, ettei se ole esteenä kansallisen lainsäädännön säännökselle, jonka mukaan veron ympäristöosaan ei tehdä vähennyksiä, jotka perustuvat ajoneuvojen käyvän arvon keskimääräiseen alenemiseen kotimaan markkinoilla, kun vero kannetaan toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa liikennekäyttöön rekisteröidystä käytetystä ajoneuvosta, minkä johdosta näin lasketun veron määrä on suurempi kuin vastaavalle kotimaiselle käytetylle ajoneuvolle laskettu määrä?

____________