Language of document :

2021 m. kovo 4 d. Tribunal du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EV / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Byla C-134/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: EV

Atsakovė: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

2021 m. kovo 26 d. nutartimi Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nutaria:

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 27 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama, kad skundą dėl sprendimo dėl perdavimo kitai valstybei narei, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, prašytojo atžvilgiu valstybė narė imtųsi parengiamųjų priemonių dėl šio perdavimo, pavyzdžiui, suteiktų vietą specifinėje priėmimo įstaigoje, kurioje apgyvendinami asmenys, kuriems teikiama pagalba besiruošiant juos perduoti.

____________