Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 1.4.2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira v. DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(asia C-218/21)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vastapuoli: DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin oikeuden ja erityisesti [kuudennen] arvonlisäverodirektiivin1 liitteen IV kanssa yhteensopivana pidettävä arvonlisäverolain liitteenä olevan luettelon I 2.27 kohdan soveltamista siten, että se kattaa hissien korjauksen ja huollon, jonka suorittaa edellä esitetyssä tosiseikastokuvauksessa tarkoitettu yritys, ja että alennettua arvonlisäverokantaa on siten sovellettava?

Onko Euroopan unionin oikeuden ja erityisesti [kuudennen] arvonlisäverodirektiivin liitteen IV kanssa yhteensopivana pidettävä arvonlisäverolain mainitun säännöksen soveltamista siten, että lisäksi otetaan huomioon muita kansallisia säännöksiä, eli siviililain 1207 §, 204 §:n 1 momentin e kohta ja 3 momentti ja 1421 §:n 2 momentin b kohta (säännökset, joissa määritellään urakkasopimuksen ja kiinteistön käsitteet ja joiden perusteella oletetaan, että hissi on asuinosakeyhtiön yhteinen osa)?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s.1).