Language of document :

Appell ippreżentat fl-1 ta’ April 2021 minn Olimp Laboratories sp. z o.o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-27 ta’ Jannar 2021 fil-Kawża T-817/19, Olimp Laboratories vs EUIPO

(Kawża C-219/21 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Olimp Laboratories sp. z o.o. (rappreżentant: M. Kondrat, adwokat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tal-24 ta’ Ġunju 2021, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma għandux jiġi ammess u li Olimp Laboratories sp. z o.o. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________