Language of document :

2021 m. kovo 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Byla C-900/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2009/147/EB – Laukinių paukščių apsauga – 5 ir 8 straipsniai – Draudimas naudotis bet kokiu paukščių gaudymo būdu – 9 straipsnio 1 dalis – Leidimas naudotis, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, tokiu tradiciniu būdu – Sąlygos – Kito priimtino sprendimo nebuvimas – „Kito priimtino sprendimo“ nebuvimo pateisinimas vien šio tradicinio būdo išsaugojimu – Atrankusis gaudymas – Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys gaudyti paukščius naudojant klijais išteptas lazdeles)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux 

Atsakovas: Ministre de la Transition écologique et solidaire

dalyvaujant: Fédération nationale des Chasseurs

Rezoliucinė dalis

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 9 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad vien to, jog paukščių gaudymo būdas yra tradicinis, savaime nepakanka nustatyti, kad šio būdo negali pakeisti kitas priimtinas sprendimas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos, nukrypstant nuo šios direktyvos 8 straipsnio, leidžiamas gaudymo būdas, lemiantis papildomus sugavimus, jeigu šie sugavimai, nors ir nedidelės apimties ir riboto laikotarpio, gali padaryti reikšmingos žalos sugautoms rūšims, kurių nebuvo planuojama gaudyti.

____________

1 OL C 54, 2020 2 17.