Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 17. marta spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Lieta C-900/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 2009/147/EK – Savvaļas putnu aizsardzība – 5. un 8. pants – Aizliegums izmantot jebkādu putnu sagūstīšanas metodi – 9. panta 1. punkts – Atļauja atkāpes veidā izmantot šādu tradicionāli izmantotu metodi – Nosacījumi – Cita pieņemama risinājuma neesamība – “Cita pieņemama risinājuma” neesamības pamatojums, atsaucoties vienīgi uz šīs tradicionālās metodes saglabāšanu – Sagūstīšanas selektivitāte – Valsts tiesiskais regulējums, kurā atļauta putnu sagūstīšana, izmantojot “putnu” līmi)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Atbildētājs: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Piedaloties: Fédération nationale des Chasseurs

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 9. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka putnu sagūstīšanas metodes tradicionālais raksturs pats par sevi nav pietiekams, lai noteiktu, ka šo metodi nevar aizstāt ne ar vienu citu pieņemamu risinājumu šīs tiesību normas izpratnē.

Direktīvas 2009/147 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas, atkāpjoties no šīs direktīvas 8. panta, atļauj izmantot tādu sagūstīšanas metodi, kura izraisa nejaušas sagūstīšanas gadījumus, ja tie, pat būdami neliela apjoma un uz ierobežotu laiku, var nodarīt sagūstītajām sugām, kas nav mērķsugas, citu kaitējumu kā vien nebūtisku.

____________

1 OV C 54, 17.2.2020.