Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Judecătoria Miercurea Ciuc (România) la data de 4 ianuarie 2021 – Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Cauza C-13/21)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Judecătoria Miercurea Ciuc

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Pricoforest SRL

Pârâtă: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Întrebările preliminare

Noțiunea de „rază de 100 km” din cuprinsul articolului 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 561/20061 trebuie interpretată în sensul că o linie dreaptă trasată pe hartă între sediul întreprinderii și destinație trebuie să fie mai mică de 100 km sau în sensul că distanța efectiv parcursă de vehicul trebuie să fie mai mică de 100 km?

Dispozițiile articolului 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 561/2006 trebuie interpretate în sensul că efectuarea de transporturi dintre cele prevăzute în această normă, dintre care unele pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, iar unele cu depășirea acestei raze, într-un interval de timp de o lună, în contextul exceptării situației de la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 561/2006 de la aplicarea acestui regulament printr-o dispoziție națională, presupune exceptarea tuturor transporturilor respective de la aplicarea regulamentului, doar a celor efectuate [fără] depășirea razei de 100 km sau a niciunuia dintre ele?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului Eeuropean și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO 2006, L 102, p. 1, Ediţie specială 05/vol. 8, p. 214).