Language of document :

Appel iværksat den 6. januar 2021 af Deutsche Post AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. november 2020 i sag T-25/20 – Deutsche Post mod EUIPO – Pošta Slovenije (Gengivelse af et stiliseret horn)

(Sag C-5/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Deutsche Post AG (ved Rechtsanwalt M. Viefhues)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Pošta Slovenije d.o.o.

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 5. maj 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Deutsche Post AG bærer sine egne omkostninger.

____________