Language of document :

Pritožba, ki jo je 6. januarja 2021 vložila Deutsche Post AG zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. novembra 2020 v zadevi T-25/20, Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Upodobitev stiliziranega roga)

(Zadeva C-5/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Deutsche Post AG (zastopnik: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Pošta Slovenije d.o.o.

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 5. maja 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Deutsche Post AG nosi svoje stroške.

____________