Language of document :

Överklagande ingett den 6 januari 2021 av Deutsche Post AG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 november 2020 i mål T-25/20, Deutsche Post mot EUIPO – Pošta Slovenije (Avbildning i form av stiliserat horn)

(Mål C-5/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Deutsche Post AG (ombud: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Pošta Slovenije d.o.o

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 5 maj 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Deutsche Post AG ska bära sina rättegångskostnader.

____________