Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 11 decembrie 2020 – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) și ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Cauza C-677/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamante, apelante și recurente: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Alte părți: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Întrebarea preliminară

Articolul 21 alineatul (6) din Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (Legea privind participarea lucrătorilor la o societate europeană), din care rezultă că, în cazul constituirii prin transformare a unei SE [societăți europene] stabilite în Germania, pentru o anumită parte a membrilor consiliului de supraveghere al lucrătorilor trebuie să se asigure o procedură de selecție distinctă pentru candidații propuși de sindicate, este compatibil cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește participarea lucrătorilor1 ?

____________

1 JO 2001, L 294, p. 22, Ediție specială, 06/vol. 4, p. 134.