Language of document :

Жалба, подадена на 7 декември 2020 г. от Laboratorios Ern, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-51/19 — Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Дело C-667/20 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Laboratorios Ern, S.A. (представители: T. González Martínez и R. Guerras Mazón, адвокати)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

С определение от 18 март 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постанови, че не допуска касационното обжалване и че Laboratorios Ern понася направените от него съдебни разноски.

____________