Language of document :

Жалба, подадена на 7 декември 2020 г. от Laboratorios Ern, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-53/19 — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(Дело C-678/20 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Laboratorios Ern, S.A. (представители: T. González Martínez и R. Guerras Mazón, адвокати)

Други страни в производството: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 18 март 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) реши да не допусне обжалване по делото и че Laboratorios Ern понася направените от него съдебни разноски.

____________