Language of document :

2021 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Jalkh / Parlamentas

(Byla T-230/21)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Jean-François Jalkh (Gres Armenviljė, Prancūzija), atstovaujamas advokato F. Wagner

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento sprendimą P9 TA(2021)0092 dėl prašymo panaikinti ieškovo neliečiamybę (2020/2110 IMM) ir kuriuo jo neliečiamybė panaikinama;

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas prieštaravimu dėl 2013 m. lapkričio 19 d. pranešimo Nr. 0011/2019 32 straipsnio teisėtumo. Ieškovas teigia, kad dėl to, jog deputatui neleidžiama pasidaryti bylos kopijos, atsiranda galimybė klastoti tą bylą prieš pateikiant ją Parlamento teisės reikalų komiteto nariams (toliau – JURI komitetas). Jo teigimu, šia nuostata akivaizdžiai pažeidžiama teisės į gynybą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, bendrasis procesinio lygiateisiškumo ir ginčo sąžiningumo principas.

Antrasis pagrindas grindžiamas esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu. Šis pagrindas suskirstytas į keturias dalis.

Pirma dalis grindžiama tuo, kad JURI komitetas ir jos pirmininkas klastojo dokumentus ir naudojo suklastotus dokumentus.

Antra dalis grindžiama taisyklės, kad „pradėjus baudžiamąjį procesą, civilinis ir administracinis procesas stabdomas“ pažeidimu.

Trečia dalis grindžiama Parlamento padarytu 2019 m. lapkričio 19 d. pranešimo Nr. 0011/2019 7 straipsnio pažeidimu.

Ketvirta dalis grindžiama Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio pažeidimu.

Trečiasis pagrindas grindžiamas Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (OL C 326, 2012, p. 266, toliau – protokolas) 8 straipsnio pažeidimu.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas protokolo 9 straipsnio pažeidimu. Šiuo klausimu ieškovas remiasi akivaizdžiu fumus persecutionis atveju.

____________