Language of document :

Acțiune introdusă la 28 aprilie 2021 – Jalkh/Parlamentul

(Cauza T-230/21)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Franța) (reprezentant: F. Wagner, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Parlamentului European P9 TA(2021)0092 din 25 martie 2021 privind cererea de ridicare a imunității reclamantului (2020/2110 IMM) și prin care se ridică în mod efectiv imunitatea acestuia;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată. 

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

Primul motiv, întemeiat pe o excepție de nelegalitate îndreptată împotriva articolului 32 din Comunicarea nr. 0011/2019 din 19 noiembrie 2019. Reclamantul consideră că faptul că un deputat nu poate face o copie a dosarului permite manipularea acestuia înainte de comunicarea sa membrilor Comisiei pentru afaceri juridice a Parlamentului (denumită în continuare „Comisia JURI”). În opinia sa, această dispoziție ar constitui o încălcare vădită a dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil, a principiului general al egalității armelor și a echității procedurale.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea unor norme fundamentale de procedură. Acest motiv se împarte în patru aspecte.

Primul aspect, întemeiat pe infracțiunea de fals și uz de fals pe care ar fi săvârșit-o raportorul Comisiei JURI și președintele acesteia.

Al doilea aspect, întemeiat pe încălcarea regulii „penalul ține în loc civilul și administrativul”.

Al treilea aspect, întemeiat pe încălcarea de către Parlament a articolului 7 din Comunicarea nr. 0011/2019 din 19 noiembrie 2019.

Al patrulea aspect, întemeiat pe încălcarea articolului 9 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (JO 2012, C 326, p. 266, denumit în continuare „protocolul”).

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 9 din protocol. În această privință, reclamantul invocă un caz flagrant de fumus persecutionis.

____________