Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 12 iulie 2021 – Jalkh/Parlamentul

(Cauza T-230/21 R )

(„Măsuri provizorii – Drept instituțional – Membru al Parlamentului European – Privilegii și imunități – Ridicare a imunității parlamentare – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Franța) (reprezentant: F. Wagner, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: N. Lorenz și A.-M. Dumbrăvan, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 278 TFUE prin care se urmărește suspendarea executării deciziei P9_TA(2021)0092 a Parlamentului din 25 martie 2021 privind cererea de ridicare a imunității reclamantului [2020/2110(IMM)].

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________