Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2021. uputio Rechtbank Den Haag, sa sjedištem u Zwolleu (Nizozemska) – O.T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(predmet C-66/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag, sa sjedištem u Zwolleu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: O.T. E.

Tuženik: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

1.a pitanje: Treba li članak 6. stavak 1. Direktive 2004/811 , zato što je Nizozemska propustila odrediti početak tom odredbom zajamčenog razdoblja za razmišljanje u skladu s odredbama nacionalnog prava, tumačiti na način da razdoblje za razmišljanje ipso iure počinje teći u trenutku u kojem državljanin treće zemlje nizozemskim tijelima prijavi (priopći) trgovinu ljudima?

1.b pitanje: Treba li članak 6. stavak 1. Direktive 2004/81, zato što je Nizozemska propustila odrediti trajanje tom odredbom zajamčenog razdoblja za razmišljanje u skladu s odredbama nacionalnog prava, tumačiti na način da rok za razmišljanje ipso iure prestaje nakon što je podnesena prijava trgovine ljudima ili je dotični državljanin treće zemlje iskazao da se odriče podnošenja prijave?

2. pitanje: Treba li nalozima o protjerivanju u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2004/81 smatrati i mjere protjerivanja državljanina treće zemlje s državnog područja jedne države članice na državno područje druge države članice?

3.a pitanje: Protivi li se članku 6. stavku 2. Direktive 2004/81 to da se tijekom razdoblja za razmišljanje zajamčenog u skladu s člankom 6. stavkom 1. te direktive donese odluka o transferu?

3.b pitanje: Protivi li se članku 6. stavku 2. Direktive 2004/81 to da se tijekom razdoblja za razmišljanje zajamčenog u skladu s člankom 6. stavkom 1. te direktive već donesena odluka o transferu izvrši ili se njezino izvršenje pripremi?

____________

1     Direktiva Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s nadležnim tijelima SL 2004., L 261, str. 19., (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 59.)