Language of document :

2021 m. vasario 2 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

(Byla C-64/21)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Kita kasacinio proceso šalis: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar atsižvelgiant į 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo1 7 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotę ir tikslą, ši nuostata turi būti suprantama kaip suteikianti savarankiškai dirbančiam prekybos agentui absoliučią teisę į komisinį atlyginimą už sutartį, sudarytą komercinio atstovavimo sutarties su trečiąja šalimi, kuri anksčiau buvo agento klientė tokios pat rūšies sandoryje, galiojimo laikotarpiu, ar ši teisė sutartyje gali būti netaikoma?

____________

1 OL L 382, 1986, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177–181.