Language of document :

Talan väckt den 11 mars 2022 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-197/22)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G.  Gattinara, E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 1998, s. 32), jämförd med del B i bilaga I till det direktivet, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de gränsvärden som anges i del B i bilaga I till direktivet iakttas,

när det gäller koncentrationsnivån av arsenik i kommunen Bagnoregio från år 2018 och framåt, i kommunen Civitella d’Agliano under första halvåret 2018, andra halvåret 2019 och från år 2020 och framåt, med undantag för andra halvåret 2021, i kommunen Fabrica di Roma år 2013 och från år 2015 och framåt, i kommunen Farnese år 2013 och från år 2018 och framåt, i kommunen Ronciglione år 2013, första halvåret 2018, första halvåret 2019 och från år 2020 och framåt, i kommunen Tuscania från år 2018 och framåt, med undantag för första halvåret 2019, och

när det gäller koncentrationsnivån av fluorid i kommunen Bagnoregio från år 2018 till första halvåret 2019 och i kommunen Fabrica di Roma år 2018, första halvåret 2019 och andra halvåret 2021, och

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8.2 i direktiv 98/83, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att återställa vattenkvaliteten i kommunerna Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione och Tuscania när det gäller koncentrationsnivån av arsenik, och i kommunerna Bagnoregio och Fabrica di Roma när det gäller koncentrationsnivån av fluorid, samt

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Som första grund för talan har kommissionen åberopat att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i direktiv 98/83, jämförd med bilaga I till det direktivet, genom att inte vidta åtgärder för att säkerställa att de gränsvärden för arsenik och fluorid som anges i del B i bilaga I till direktivet iakttas. När det gäller koncentrationsnivån av arsenik avser denna överträdelse kommunen Bagnoregio från år 2018 och framåt, kommunen Civitella d’Agliano under första halvåret 2018, andra halvåret 2019 och från år 2020 och framåt, med undantag för andra halvåret 2021, kommunen Fabrica di Roma år 2013 och från år 2015 och framåt, kommunen Farnese år 2013 och från år 2018 och framåt, kommunen Ronciglione år 2013 och första halvåret 2018, första halvåret 2019 och från år 2020 och framåt och kommunen Tuscania från år 2018 och fram till nu, med undantag för första halvåret 2019. Dessa överträdelser fortsätter. När det gäller koncentrationsnivån av fluorid avser överträdelsen av skyldigheten enligt artikel 4.1 i direktiv 98/83, jämförd med bilaga I till direktivet, kommunen Bagnoregio från år 2018 till första halvåret 2019, kommunen Fabrica di Roma år 2018, första halvåret 2019 och andra halvåret 2021.

Som andra grund för talan har kommissionen åberopat att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8.1 i direktiv 98/83, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att återställa vattenkvaliteten så snart som möjligt i kommunerna Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione och Tuscania när det gäller koncentrationsnivån av arsenik, och i kommunerna Bagnoregio och Fabrica di Roma när det gäller koncentrationsnivån av fluorid.

____________