Language of document :

2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla F-108/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas - Teisinių pagrindų santrauka ieškinyje - Pirminio skundo nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldange, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Dalykas

Europos Audito Rūmų sprendimo Audito Rūmų generalinį sekretorių paskirti naujai šešerių metų kadencijai, prasidedančiai 2007 m. liepos 1 d., ir, nepatenkinus šio reikalavimo, Paskyrimų tarnybos sprendimo nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant jį į LA5 lygį vykdant 2004 m. paaukštinimo procedūrą priėmus 2006 m. spalio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Nijs prieš Audito Rūmus (T-171/05), panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Priteisti iš B. Nijs visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 22, 2008 1 26, p. 56.