Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 6 martie 2008 - R bis/Comisia

(Cauza F-105/07)

(Funcţie publică - Funcţionari - Acţiune - Acţiune în despăgubiri - Condiţii de derulare a stagiului - Prelungirea stagiului - Titularizare - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: R bis (Bruxelles, Regatul Belgiei) (reprezentant: O. Martins, avocat )

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri din 13 februarie 2003 prin care se resping reclamaţia și cererea reclamantei din 8 noiembrie 2006 privind repararea prejudiciului pe care aceasta l-ar fi suferit din cauza comportamentelor ilicite avute de Comisie în special în cadrul stagiului de funcţionar al reclamantei - Cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________