Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 5ης Οκτωβρίου 2007 - Γιαπράκης κατά Επιτροπής των Περιφερειών

(Υπόθεση F-106/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Σταύρος ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωπος: M.-A. Lucas, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (CDR)

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 21 Νοεμβρίου 2006 απόφαση του Διευθυντή Διοικήσεως της CDR περί ανακτήσεως των ποσών που κατεβλήθησαν στον προσφεύγοντα-ενάγοντα δυνάμει του διορθωτικού συντελεστή επί του τμήματος των αποδοχών του που μεταφερόταν στη Γαλλία από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2005, όσον αφορά ποσό ύψους 1 246,06 ευρώ,

να υποχρεώσει την Επιτροπή των Περιφερειών να του επιστρέψει το ποσό των 1 246,06 € που είχε παρακρατηθεί από τον μισθό του, πλέον τόκων υπερημερίας με επιτόκιο 8 % ετησίως, υπολογιζόμενων από 1ης Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία ανακτήσεως του ποσού αυτού, και μέχρι την αποπληρωμή του,

να υποχρεώσει την Επιτροπή των Περιφερειών να του καταβάλει το ποσό των 1 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την προσβαλλόμενη απόφαση,

να καταδικάσει τη CDR στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει ισχυρισμούς παρόμοιους προς τους προβληθέντες στην υπόθεση F-59/07 1.

____________

1 - ΕΕ C 199 της 25. 8. 2007, σ. 51