Language of document :

2007. október 5-én benyújtott kereset - Giaprakis kontra Régiók Bizottsága

(F-106/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stavros Giaprakis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Régióinak Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Régiók Bizottsága hivatala igazgatójának 2006. november 21-i, a felperes számára - a 2004. áprilisa és 2005. júniusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén - folyósított 1 246,06 euró megtérítésére vonatkozó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes részére 1 246,06 euró - a visszatérítéstől, azaz 2006. december 1-jétől számítva a teljes kifizetéséig évi 8%-os késedelmi kamattal növelt - összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes részére 1 000 euró megfizetésére a felperesnek a megtámadott határozattal okozott nem vagyoni kár megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék a Régiók Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes az F-59/07. sz. ügyben1 felhozottakhoz hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 199., 2007.8.25., 51. o.