Language of document :

Προσφυγή του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη κατά της Επιτροπής που ασκήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2007

(υπόθεση F-107/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: Σ.Α. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματος του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την από 28 Ιουνίου 2007 απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ), καθόσον η ΑΔΑ δεν του χορήγησε το επίδομα διαχείρισης του άρθρου 7, παράγραφος 2, του Κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων (ΚΥΚ), για περίοδο άνω του ενός έτους·

Να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, υπάλληλος ο οποίος κλήθηκε να καταλάβει προσωρινώς θέση προϊσταμένου μονάδας, προσβάλλει την απόφαση με την οποία η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη, για τον υπολογισμό του μισθού του, το επίδομα που του είχε χορηγηθεί επειδή ασκούσε προσωρινώς καθήκοντα προϊσταμένου μονάδας, για τον λόγο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, το επίδομα αυτό δεν δύναται να χορηγηθεί για περίοδο άνω του ενός έτους, ακόμη κι αν προσφεύγων εξακολούθησε να ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου μονάδας μετά την πάροδο της περιόδου αυτής.

Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προθεσμία της προπαρατεθείσας διατάξεως αφορά μόνο τη διάρκεια της προσωρινής ασκήσεως καθηκόντων και δεν αφορά τις αντιστοιχούσες στη θέση αυτή αποδοχές, στην υποθετική περίπτωση που η προσωρινή άσκηση καθηκόντων παρατείνεται πέραν του έτους. Σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, αν η διοίκηση δεν είναι σε θέση να καλύψει την κενή θέση εντός έτους, δεν δύναται να επικαλείται την παράλειψή της έναντι του υπαλλήλου που ασκεί προσωρινώς τα εν λόγω καθήκοντα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων προβάλλει την προσβολή του καθήκοντος αρωγής προς τους υπαλλήλους και της αρχής της χρηστής διοικήσεως. Η Επιτροπή δεν έπρεπε να λάβει υπόψη μόνο τα συμφέροντα της υπηρεσίας αλλά και τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

Επικουρικώς, ο προσφεύγων τονίζει ότι διορίστηκε προσωρινώς προϊστάμενος μονάδας επειδή το υποχρεωτικό πρόγραμμα κινητικότητας επέβαλε στον κάτοχο της επίμαχης θέσης να μετατεθεί σε άλλη θέση. Για τον λόγο αυτό, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η κατάστασή του πρέπει να καλύπτεται στο δεύτερο τμήμα του άρθρου 7, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της προσωρινής υπηρεσίας δύναται να υπερβαίνει το έτος αν έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει άμεσα ή έμμεσα την αντικατάσταση του υπαλλήλου που έχει αποσπασθεί προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

____________