Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2007 - Kerelov v. Komise

(Věc F-110/07)

(Veřejná služba - Zjevná nepřípustnost - Článek 44 první pododstavec písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georgi Kerelov (Pazardžik, Bulharsko) (zástupce: A. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí EPSO ze dne 7.2.2007 neposkytnout žalobci informace a dokumenty týkající se výběrového řízení a jednak návrh na náhradu újmy, která mu byla údajně způsobena.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________