Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 12. decembra rīkojums - Kerelov/Komisija

(lieta F-110/07)

Ierēdņi - Acīmredzama nepieņemamība - Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Georgi Kerelov, Pazardzhik (Bulgārija) (pārstāve - A. Kerelov, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt EPSO 2007. gada 7. februāra lēmumu nepaziņot prasītājam informāciju un attiecīgos dokumentus saistībā ar konkursu, un, otrkārt, prasība atlīdzināt ciestos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)    katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________