Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2007 -Kerelov mot kommissionen

(Mål F-110/07)

(Personalmål - Uppenbart att talan skall avvisas - Artikel 44.1 c i personaldomstolens rättegångsregler)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ombud: advokaten A. Kerelov)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av EPSO den 7 februari 2007 att inte ge sökanden information om och lämna ut handlingar avseende uttagningsprovet, och ansökan om skadestånd för den skada som denne lidit.

Avgörande

Talan avvisas då det är uppenbart att så skall ske

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________