Language of document :

Žaloba podaná dne 2. ledna 2012 – ZZ v. Evropský účetní dvůr

(Věc F-1/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora zamítajícího žádost o náhradu utrpěných ztrát.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 21. ledna 2011 zamítající jeho žádost o náhradu ztrát utrpěných v důsledku jeho nástupu do invalidního důchodu;

bude-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 22. září 2011 zamítající jeho stížnost ze dne 1. března 2011;

nahradit utrpěné ztráty;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.